92 خوشه صنعتی در کشور اجرا شده است

0

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی با بیان اینکه در مجموع 430 خوشه مختلف صنعتی در کشور شناسایی شده است گفت: 92 خوشه صنعتی تاکنون اجرا و پیاده سازی شده است.

فرشاد مقیمی روز چهارشنبه در بازدید از نمایشگاه توانمندی صنایع مستقر در شهرک های صنعتی قزوین در شهرک کاسپین در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: کار اجرای حدود 40 خوشه صنعتی نیز کماکان ادامه دارد.
وی اظهار داشت: در مجموع 430 خوشه مختلف صنعتی در سطح کشور مورد شناسایی قرار گرفته که برای ساماندهی آنها برنامه ریزی شده است.
این مسئول گفت: خوشه های صنعتی پیوند چندین واحد و مجموعه تولیدی و بنگاه اقتصادی مستقر در یک منطقه با محصول نهایی مشترک هستند که فعالیت های همدیگر را هم پوشانی کرده و برای رسیدن به اهداف خود از جمله در حوزه تهیه مواد اولیه با قیمت مناسب و بازاریابی با یکدیگر ارتباط و همکاری برقرار می کنند.
معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی اظهار داشت: واحدهای عضو خوشه های صنعتی از محل ارتباطات و همکاری های مشترک سود کسب می کنند و این همکاری، دانش فنی و بهره وری آنها را افزایش داده و هزینه های تولیدشان را نیز کاهش می دهد.
وی خاطرنشان کرد: تقویت خوشه های صنعتی تقویت کننده و محرک صنایع کوچک و متوسط در عرصه تولید و بازار خواهد بود و اثرات اقتصادی مطلوبی را در سطح جامعه به همراه خواهد داشت.
این مسئول گفت: حل مشکلات واحدهای تولیدی در قالب خوشه های صنعتی بدون شک راحت تر و بهتر از رسیدگی به مسایل واحدهای تولیدی به شک تک به تک و پراکنده است.
خوشه صنعتی (Industrial Cluster) به مجموعه‌ای از واحدهای کسب و کار گفته می‌شود که در یک منطقه جغرافیایی و یک گرایش صنعتی متمرکز شده و با همکاری و تکمیل فعالیت‌های یکدیگر ‌به تولید و عرضه تعدادی کالا و خدمات می‌پردازند و از چالش‌ها و فرصت‌های مشترک برخوردار هستند.

Leave A Reply