مهمترین مشکل صنایع کوچک ضعف در فناوری و ارتباطات جهانی است

0

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: حلقه مفقوده امروز صنایع کوچک و متوسط، فناوری و چگونگی ارتباط و تعامل با جهان است و باید بتوانیم با رفع نواقص موجود، عملکرد مناسب تری در راستای بهبود تولید و اشتغال داشته باشیم.

«صادق نجفی» روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: بخشی از این موضوع به سیستم ارتباطات الکترونیکی برمی گردد که در سطح کشور و صنایع، حرکت های خوبی در این زمینه آغاز شده است.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران تاکید کرد: بخش دیگری از این موضوع، در قالب رفت و آمد هیات های صنعتی و بازدید از امکانات و قابلیت ها با کشورهای صاحب برند و توانمند در این زمینه قابل پیگیری است که کره جنوبی از جمله همین کشورهاست.
نجفی که به تازگی سفری به کشور کرده جنوبی داشته و از نزدیک با مسئولان وزارت صنایع کوچک این کشور به گفت وگو نشسته، اظهار داشت: نزدیک به 70 درصد صادرات کره جنوبی مربوط به صنایع کوچک و متوسط است و فقط چهار میلیون شرکت نوپا (استارت آپ) در این کشور فعالیت می کند.
به گزارش ایرنا، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران هفته گذشته برای مبادله تفاهمنامه و گسترش همکاری با وزارت بنگاه های کوچک و متوسط و استارت آپ‌های کره جنوبی و همچنین حضور در هفتمین نشست فناوری محور بنگاه های کوچک و متوسط ایران و کره جنوبی به سئول سفر کرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: بخش عمده ای از آنچه فشار آمریکایی ها می خوانیم، در حقیقت فضاسازی هایی است که علیه کشورمان انجام داده است و در این زمینه باید بتوانیم با تعامل با سایر کشورها، خود به فضاسازی مثبت بپردازیم.
وی تاکید کرد: امروز زمان گسترش تعاملات است و باید کمک کنیم ارتباطات صنایع کوچک و متوسط کشورمان را در سطح بین الملل تقویت کنیم.
نجفی بیان داشت: بیش از 70 هزار بنگاه و شرکت کوچک و متوسط (SME) در کشور وجود دارد که اگر بتوان دستکم 10 درصد آنها را صادرات گرا کرد، نزدیک به هفت هزار بنگاه با رویکرد صادراتی خواهیم داشت.
به گزارش ایرنا، 84 هزار واحد صنعتی در کشور فعالیت می کنند و 93 درصد صنایع کشور را صنایع کوچک تشکیل می دهند.

Leave A Reply