راه افزایش صادرات از مسیر توسعه صنایع کوچک و متوسط می‌گذرد

0

مدیر عامل صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک گفت: صادرات صنایع کوچک و متوسط ایران بر اساس آمار موجود سهمی بیش از ۱۰ درصد کل صادرات کشور را به خود اختصاص می‌دهد.

با اشاره به اهمیت نقش صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد گفت: یکی از مزایای شرکت های کوچک و متوسط را انعطاف‌پذیری و کارایی بالای آنها است که با افزایش قابلیت صادراتی، می‌توانند تعاملات خوبی در بازارهای بین‌المللی داشته باشند.
وی در تشریح آمار جهانی صادرات صنایع کوچک و متوسط اظهار داشت: سهم  شرکت های کوچک و متوسط در صادرات کشور ژاپن 60درصد، در کشور تایوان 70 درصد و در کشور سنگاپور این رقم به 90 درصد می‌رسد. صادرات صنایع کوچک و متوسط ایران نیز بر اساس آمار موجود سهمی بیش از 10 درصد کل صادرات کشور را به خود اختصاص می‌دهد.
مقیسه، بودجه 110 میلیاردی صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک را برای پوشش دهها هزار بنگاه تولیدی کوچک ناکافی عنوان کرد و افزود: با توجه به این محدودیت سرمایه ،  اولویت اصلی صندوق ارائه ضمانت نامه به واحدهای صادرات محور هستند و در این راستا شاخص‌های تخصیص را به گونه‌ای تعریف کرده‌ایم که شرایط برای اینگونه بنگاه‌ها آسان‌تر باشد.
مدیر عامل صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک با اشاره به اینکه متقاضیان بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی برای شرکت در رویداد روز ملی صادرات بیشتر از دیگر بخش‌ها بوده است، گفت: واحدهای تولیدی در زمینۀ صنایع تبدیلی، از لحاظ رقم و تعداد ضمانتنامه جزو مهم‌ترین مشتریان صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک هستند.
وی توسعه همکاری‌های آتی صنایع کوچک و متوسط ایران با اروپا را سبب ارتقای بین المللی  شرکت های کوچک و متوسط کشورمان توصیف کرد و اظهار داشت: انتقال پول در فرآیند صادرات اهمیت ویژه‌ای دارد و به همین دلیل اگر در میان مدت راهکار مناسبی برای کانال‌های انتقال پول اندیشیده شود، علاوه بر جهش صادراتی، صنایع کوچک نیز می‌توانند در سطوح جهانی توانایی و ظرفیت خود را بیش از پیش در بازارهای هدف به کار گیرند.
مقیسه افزود: با توجه به استعداد ظرفیت جوانان تحصیلکردۀ کشور می‌توان ترکیب صادرات از کالا به سمت خدمات هدایت کرد و زمینه را برای ایجاد اشتغال و تولید و در نهایت توسعۀ صادرات آماده تر کرد.

Leave A Reply