ایجاد شبکه های تولید فرش دستباف در روستاهای خراسان شمالی

0

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان شمالی گفت : شبکه های تولید فرش دستباف در روستاهای خراسان شمالی ایجاد می شود.

سیاوش وحدت مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان شمالی در بازدید از کارگاه های  فرش بافی روستای تکله قوز گفت : ایجاد اشتغال پایدار در زمینه فرش دستباف در روستاهای هدف خراسان شمالی از طریق اجرای برنامه های آموزشی ، ارتقای مهارت ، اتصال به بازار و پشتیبانی از تولید  انجام می شود.

وی افزود : طرح ایجاد شبکه های تولید فرش دستباف در روستاهای استان با همکاری سه جانبه شرکت شهرکهای صنعتی استان ، قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه استان و سازمان فنی و حرفه ای خراسان شمالی در روستاهای هدف درحال انجام می باشد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان شمالی گفت : بر اساس تفاهم نامه سه جانبه منعقد شده  شرکت شهرک های صنعتی وظیفه  برگزاری بازدید از کانون های تولید فرش حمایت مالی و معنوی از اعضای شبکه برای حضور در نمایشگاه ها  و … را دارد.

وی گفت : قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه استان با اتصال شبکه به بازار ، تامین مربیان برای آموزش بافندگان ، مشارکت در تامین مواد و ابزار مورد نیاز شبکه و … را برعهده دارد.

سیاوش وحدت اظهارکرد : مشارکت در برگزاری دوره های آموزشی ، نظارت بر اجرای صحیح آموزش ، برگزاری آزمون و اعطای گواهینامه به اعضای شبکه و … از وظایف تعهد شده سازمان فنی و حرفه ای کشور است .

رئیس هیات مدیره شرکت شهرک های صنعتی استان به برگزاری دوره های آموزش رایگان برای اعضای شبکه اشاره کرد و گفت : در7 ماه از تاریخ انعقاد تفاهم نامه 270 نفر در 7 روستای هدف تحت آموزش قرار گرفته  اند.

Leave A Reply