راه اندازی اولین مرکز طراحی و مدلسازی کفش

0

مرکز طراحی و مدلسازی کفش هیدج با توانمندسازی نیروهای بومی خوشه و حمایت شرکت شهرک های صنعتی استان در شهر هیدج ایجاد گردید. این مرکز از طریق برنامه های اقتصاد مقاومتی که از طریق خوشه ها صنعتی صورت می گرفت تجهیز و افتتاح گردید.
مرکز طراحی و مدلسازی خوشه کفش هیدج می تواند نقش بسیار چشمگیری در افزایش کیفیت وتنوع بخشی به محصولات و مدل ها ایفا نماید. و به همین خاطر از بابت تجهیز مرکز ضرورت دارد که نهادهای پشتیبان نسبت به تجهیز بیش از پیش این واحد در بخش های نرم افزاری – دستگاه های اسکنر و پرینتر سه بعدی و لیزر و همچنین دستگاه های تست کفش در ابعاد مکانیکی و… اقدامات لازم را به انجام برساند. در این مدت کوتا این مرکز توانسته نظر بیش از 50 درصد واحدهای تولیدی را در بخش مدلسازی – طراحی شابلن و مشاوره جلب نماید و امید است با ادامه این روند و تجهیز مرکز تمامی نیازهای خدماتی واحدهای تولیدی را پوشش دهد.

Leave A Reply