رونمایی از خوشه پوشاک استان خراسان رضوی

0
رونمایی از خوشه پوشاک استان خراسان رضوی و تصویب ایجاد شهرک تخصصی پوشاک با حضور معاون وزیر و ریاست سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران جناب آقای دکتر رسولیان و با حضور مدیر کل نساجی وزارت صمت جناب آقای دکتر گرجی بهمراه فعالان و ذینفعان عرصه پوشاک.
 
مورخ ۲۹ آذر ماه ۱۴۰۱
سالن همایشهای نمایشگاه بین المللی مشهد
 
#سازمان_صنایع_کوچک_و_شهرکهای_صنعتی_ایران
#معاونت_صنایع_کوچک_شرکت_شهرکهای_صنعتی_خراسان_رضوی 
#خوشه_پوشاک_خراسان_رضوی
#نمایشگاه_بین_المللی_مشهد
Leave A Reply