طرح حمایت ازبافندگان صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد

0

بنام بیان کرد: مطالعات شناسایی تولیدکنندگان واقعی صنایع داری کهگیلویه و بویراحمد با نام خوشه های صنعتی آغاز شده است.

وی از اجرای دوره های آموزشی کوتاه مدت برای آموزش طراحی و دست بافت های بومی در گچساران و یاسوج خبر داد.

وی با بیان این نکته که این استان حدود 30 هزار بافنده رشته های داری دارد بیان کرد: طرح شناسایی و ساماندهی این تولیدکنندگان به مدت سه ماه اجرا می شود.

بنام تصریح کرد: آموزش برای خارج کردن تولیدات صنایع دستی از حالت ذهنی به طراحی با نقشه های نوین، پرداخت تسهیلات بانکی به صورت گروهی، ایجاد کارگاه های ریسندگی ، رنگرزی و بازاریابی مهمترین بحش های این طرح است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: برای اجرای این طرح افزون بر صنعت و معدن، صندوق امید و کارآفرینی، بیمه تامین اجتماعی و میراث فرهنگی با هم همکاری خواهند کرد.

وی با اشاره به اهمیت معرفی دست بافته ها برای رقابت در بازار فروش اعزام تولیدکنندگان متقاضی به نمایشگاه های صنایع دستی استان های دیگر را از دیگر برنامه های حمایت از تولیدکنندگان ذکر کرد و افزود: 50درصد از هزینه اعزام تولیدکنندگان برعهده دولت است.

بنام گفت: حمایت ازصنایع دستی به عنوان صنعتی خودکفا و بدون نیاز به بیگانگان راهبرد دولت برای تحقق اقتصاد مقاومتی، افزایش درآمد روستاییان و کاهش مهاجرت روستاییان به شهرها است.

سیاه چادر، سبدبافی، سفالگری، گچمه بافی، سفره بافی، جاجیم بافی،گلیم نقش برجسته، مفرش بافی، نمد مالی، توبره بافی، هور، شله بافی ، آیینه بافی و خورجین بافی از مهمترین صنایع دستی گچساران است.

Leave A Reply