كسب عنوان برتر كشوري توسط عامل توسعه خوشه فرش و گليم نقش برجسته ايلام

0

مرتضي دارايي”افزود : عامل توسعه خوشه فرش و گليم نقش برجسته استان ايلام اين عنوان را از بين حدود 150 تيم برجسته متخصص و با تجربه در سال 94 كسب كرد.

وی با بیان اینکه خوشه ایجادی نیست بلکه توسعه ای است، اظهار کرد: فرش دستباف و گلیم نقش برجسته بعنوان یک سیستم اقتصادی اجتماعی از گذشته در ایلام وجود داشته اما نیاز به توسعه دارد.

 وی اظهار كرد : استان ایلام تنها یک خوشه (فرش دستباف و گلیم نقش برجسته) در حال توسعه دارد که سال گذشته در میان خوشه های کشور از حیث عملکرد و کیفیت اجرا و فعالیت به عنوان دومین خوشه برتر ایران انتخاب و معرفی شد و از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران مورد تجلیل قرار گرفت و امسال توانست رتبه نخست را بدست آورد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی ایلام گفت: در طرح توسعه خوشه کسب و کار، با هماهنگ کردن طراحی، تدارک، تولید، بسته بندی، بازاریابی و فروش در فرآیند تولید سنتی فرش دستباف و گلیم نقش برجسته تحول ایجاد می شود.

وی با اشاره به اینکه تیم توسعه خوشه فرش دستباف و گلیم نقش برجسته دلایل نبود موفقیت در فروش را بررسی و راهکار لازم برای رفع آنها را ارایه می کند، یادآور شد: برنامه توسعه خوشه سه ساله است و از اواخر سال سوم دستاوردهای مثبتی در زمینه فروش، صادرات، گردش مالی و تولید دانش خواهد داشت.

در حال حاضر حدود 220 خوشه در كل كشور شناسايي شده كه از اين تعداد بيش از 100 خوشه در حال اجرا مي باشد.

Leave A Reply