امكان سنجي 11 خوشه كسب و كار در اسنان كرمان انجام شده است

0

مجید غفاری مدیرعامل این شرکت در جمع خبرنگاران افزود: دو خوشه کسب وکار پته کرمان و سنگ های تزئینی هم شناسایی شده و مطالعات امکان سنجی آنها به پایان رسیده است.
وی شناسایی و توسعه خوشه های کسب وکار را بعنوان مدلی توسعه ای در راستای حفظ و گسترش صنایع کوچک دانست وگفت: ارائه تسهیلات درقالب کمک های فنی و اعتباری ونوسازی، برگزاری دوره های آموزشی ،تورهای صنعتی و حضور در نمایشگاهها از دیگر موارد حمایتی می باشند.
وی گفت: 42 شهرک و ناحیه صنعتی مصوب دولتی و یک شهرک صنعتی خصوصی در استان داریم و واگذاری زمین در 37 شهرک و ناحیه صنعتی استان کرمان درحال انجام است .
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان ادامه داد: اهم فعالیت های سال گذشته شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان در دو بخش ایجاد زیرساخت ها برای استقرار صنایع و حمایت از صنایع کوچک بوده است.
وی از پیگیری مصوبات طرح همیاران آب در شهرک های صنعتی استان کرمان به عنوان دیگر اقدام این شرکت نام برد و گفت: اصلاح کنتورها و نصب کنتورهای هوشمند و شبکه های آب از جمله اقدامات انجام شده در راستای تامین زیرساخت های شهرکهای صنعتی بوده است.
غفاری اظهار کرد: در زمینه پژوهش نیز به عنوان یک شرکت دولتی وارد عرصه شدیم و تفاهم نامه هایی با دانشگاه علوم پزشکی در زمینه مبارزه بیولوژیک با حشرات مزاحم در تصفیه خانه ها و مطالعه اقتصادی اجرایی روش های مختلف کاهش املاح موجود در آب زیرزمینی شهرک کرمان 2 منعقد کردیم.
وی افزود: تورهای صنعتی، بازدید از دیگر شهرک های صنعتی کشور و حمایت از پایان نامه های دانشجویی مرتبط با رفع مشکلات واحدهای صنعتی از دیگر اقدامات است.
وی در جریان بازدید از مرکز خدمات فناوری وکسب وکار شهرک صنعتی کرمان 2 گفت: 30 مشاور در این مرکز با ارئه خدمات مختلف مستقر هستند.

Leave A Reply