لیست تحریم واردات آمریکایی به روسیه طویلتر شد

0

به گفته دیده بان حقوق مصرف کننده روسیه ، آزمایشات انجام گرفته بر روی این مشروبات آمریکایی حاکی از مقادیر بالای اسیدهای فتالیک و آفت کش ها در تولید آنهاست که همین امر موجب تعلیق واردات این محصولات گردیده است .

Leave A Reply