كاهش تعرفه هاي گمرکي به 6 طبقه تا 2 سال آينده

0

ولي الله افخمي راد معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس سازمان توسعه تجارت با بيان اين مطلب گفت: فرايند هاي واردات و صادرات و تعرفه ها بايد طوري ساماندهي شود که در فرايند الحاق به سازمان توسعه تجارت جهاني با مشکل مواجه نشويم.وي گفت: رويکرد ما درتنظيم تعرفه ها، آسان سازي الحاق به سازمان توسعه تجارت است و بايد نظام تعرفه اي را با اين رويکرد اصلاح کنيم.
رئيس سازمان توسعه تجارت گفت: حمايت از توليد هم بايد محدود و در دوره زماني مشخصي باشد و واحدهاي توليدي خود را به تدريج تقويت کنند و از حمايت هاي دولتي بي نياز شوند.وي گفت: هر چه حمايت از واحدهاي توليدي در مقابل واردات و با ديوار بلند تعرفه افزايش يابد ، بايد به تنبل شدن و فربه شدن صنعت منجر مي شود که در شرايط رقابتي نمي تواند به حيات توليدي خود ادامه دهد.
افخمي راد افزود‌: برآيند بهينه دانش و علوم اقتصادي و همچنين تجارب کشورهاي توسعه يافته نشان مي دهد که حمايت ها بايد محدود به زمان مشخصي باشد و به تدريج کاهش يابد.وي همچنين با بيان اينکه ‌کاهش طبقات تعرفه اي در سال جديد از اقدامات خوبي است که به بهبود فضاي کسب و کار کمک مي کند و موجب ساماندهي ورود کالا و شفاف‌سازي در اظهارنامه‌ها مي شود،افزود: پارسال چهارده طبقه تعرفه اي از تعرفه 4 درصد تا 100 درصد داشتيم که هيات وزيران مصوب کرد تعداد طبقات تعرفه تا سال 96 بايد به 6 طبقه کاهش يابد .
معاون وزير صنعت گفت: با تصميم هيأت وزيران امسال 10 طبقه کالايي داريم که سال 95 به 8 و در سال 96 به 6 طبقه خواهد رسيد و بايد مسير را تا الحاق به سازمان جهاني تجارت هموار کنيم.

Leave A Reply