دو تن از برگزیدگان جشنواره فرش برتر از خوشه فرش دستباف قم بودند

0

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران در آیین پایانی جشنواره برتر از دارندگان و ارایه دهندگان فرش های برتر به این جشنواره با حضور اعضای هیات داوران جشنواره فرش برتر و برخی مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت و مرکز ملی فرش ایران تقدیر شد.

اسامی برگزیدگان به شرح زیر است:

1- در گروه فرش های معاصر در محور فرش های عشایری کلاسیک آقای رضا بختیاری برای فرش سراسر دهن اژدری

2- در گروه فرش های معاصر در محور فرش های گبه عشایری آقای فیروز شاطرپور برای فرش گبه

3- در گروه فرش های معاصر در محور فرش های کلاسیک شهری باف کمتر از 54 گره در 10 سانتی متر آقای رضا عرب برای فرش افشان

4- در گروه فرش های معاصر در محور فرش های کلاسیک شهری باف بین54 تا 77 گره در10 سانتی متر آقای آرش حیدریان برای فرش باغی

5- در گروه فرش های معاصر در محور فرش های کلاسیک شهری باف بیشتر از 77 گره در 10 سانتی متر آقای احد عظیم زاده برای فرش قره باغی

6- در گروه فرش های معاصر در محور فرش های تمام ابریشم آقای مسعود محمدبیگی برای فرش کهکشان از قم

7- در گروه فرش های معاصر در محور فرش های مدرن زر بافت تصویری و…، آقای محمود نوری کوپایی برای فرش گره چینی و گچ بری از قم

8- در گروه فرش های قدیمی در محور فرش های روستایی آقای مهرداد آقا محمد صادق برای فرش گلفرنگ حیوانی

9- در گروه فرش های قدیمی در محور فرش های کلاسیک شهری باف آقای عباس نیشابوری برای فرش راور کرمان

Leave A Reply