گزارش جلسه هم اندیشی واحدهای صنعتی و صنفی

0

که پس از بحث و بررسی در خصوص وضعیت واحدهای صنفی لبنی و ارائه پیشنهادات، تصمیم گرفته شد که معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مکاتبات  و هماهنگی های لازم  را با وزارت بهداشت در خصوص تدوین آیین نامه مربوط به ارتقا و تایید واحدهای تولید لبنیات صنفی انجام دهد. همچنین یکی از واحدهای صنفی لبنی  جهت پایلوت شدن در امر استاندارد سازی و ارائه همزمان محصولات صنفی و صنعتی اعلام آمادگی کرد و نهایتا راه اندازی شد. با این اقدام و تدوین نظام نامه هایی جهت تعیین چارچوب فعالیت واحدهای صنفی لبنی و ایجاد امکان اخذ استاندارد از سازمان غذا و دارو، زمینه توسعه کیفیت محصولات لبنی صنفی و جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی غیر بهداشتی و غیر استاندارد فراهم خواهد آمد.

Leave A Reply