3 هزار کارت بازرگانی غیرفعال در استان

0

به گزارش «خلیج فارس»؛ احمد رجایی روزیکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: بیشترین استفاده از کارت های بازرگانی درزمینه صادرات و واردات است و همه مراحل صدور آنها توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر انجام و درنهایت به تایید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان می رسد و بدون تایید این سازمان هیچ اعتباری ندارد.

وی اظهارکرد: مدت اعتبار کارت های بازرگانی برای افراد یکساله و برای واحدهای تولیدی دارای پروانه کسب، پنج سال است.

رجایی اضافه کرد: وقتی یک کالا با یک کارت بازرگانی وارد کشور می شود در ازای آن کالا باید مالیات و عوارض گمرکی پرداخت و در حجم بالای مبادلات، مبلغ این عوارض و مالیات بالا می رود.

وی ادامه داد: وقتی شخصی بدون اطلاع از این موارد کارت بازرگانی خود را در اختیار دیگری قرار داده و به وی وکالت تام الاختیار می دهد در واقع شرایط را برای سو استفاده مهیا کرده است.

رجایی با بیان این که سودجویان با استفاده ازاین روش واز طریق کارت بازرگانی دیگران سودهای کلانی را بدست می آورند و از پرداخت مالیات و حقوق و عوارض گمرکی فرار می کنند، تصریح کرد: به همین دلیل صاحب اصلی کارت باید تبعات آن را بپذیرد و در این ارتباط صاحبان کارت های زیادی بابت این واگذاری مبالغ سنگینی بدهکار شده اند.

وی گفت: براساس قانون تمام مسوولیت یک کارت بازرگانی بر عهده مالک آن است و هر گونه سو استفاده و خسارتی که صورت گیرد باید توسط صاحب اصلی کارت جبران و پاسخگو باشد.

رجایی افزود: اغلب این سو استفاده ها ناشی از غفلت و کم اطلاعی دارندگان کارت های بازرگانی است که در وکالت نامه های تام الاختیار کارت خود را به افرادی که بیشتر دلال و سو استفاده گر هستند، واگذار می کنند.

وی اظهارکرد: با توجه به مفاد تبصره 4 ردیف 3 ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای از کارت را ندارند.

رجایی ادامه داد: چنانچه گمرک استان به عنوان متولی ورود و خروج کالا اعلام کند که دارنده کارت بازرگانی طبق وکالت نامه تام الاختیار اقدام به واگذاری آن کرده این سازمان در اجرای بند 6 ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات برای ابطال کارت یاد شده اقدام خواهد کرد.
وی یادآورشد: به همین دلیل هم اکنون صاحبان کارت های غیرفعال بازرگانی دراستان بوشهر از ترس بدهکار شدن برای تمدید کارت های خود مراجعه نمی کنند.

رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: هم اکنون تنها 450 کارت بازرگانی فعال در این استان در زمینه صادرات و واردات فعالیت می کنند.

Leave A Reply