دوره آموزشی آشنایی با مقررات صادرات و واردات در اتاق بجنورد برگزار شد

0

به گزارش روابط عمومی اتاق ایران به نقل از اتاق بجنورد، محمد صمدی، رئیس اتاق بجنورد با اعلام خبر برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قوانین صادرات و واردات گفت: این دوره آموزشی در راستای ارتقای سطح آگاهی علمی و ایجاد مهارت های لازم در امور تخصصی و کاربردی در صادرات ، واردات ، ثبت سفارش و اطلاع و آگاهی از تسهیلات و امتیازات صادراتی اتاق برگزار شد.
وی افزود: این دوره آموزشی به مدت 8 ساعت با حضور 110 نفر شرکت کننده در محل سالن آموزشی اتاق بجنورد برگزار شد.
لازم به ذکر است در پایان این دوره آموزشی به شرکت کنندگان گواهینامه معتبر از سوی اتاق ایران اعطا می شود.

Leave A Reply