اساسنامه صندوق ملی محیط زیست

0

بر اساس ماده 5 این اساسنامه  به کارخانات در جهت کاهش آلودگی های زیست محیطی به واحدهای صنعتی مستقر رد شهرکها و نواحی صنعتی تسهیلات مالی می شود.

جهت مطالعه کامل این اساسنامه  فایل ذیل را دانلود کنید

 

Leave A Reply