آموزش نرم افزار Lingo

0

لینگو یکی از محصولات Lino System می باشد که بعد از GAMS قویترین نرم افزار برای حل مسائل بهینه سازی به شمار می رود. در این مجموغه گردآوری شده، قصد داریم به شیوه متفاوتی کار با این نرم افزار را آموزش دهیم.

Leave A Reply