Browsing Tag

تفاهم نامه,

معاون وزیر صنعت،معدن وتجارت خبرداد: احیا و بازسازی واحدهای صنعتی تعطیل شده در شهرکهای صنعتی با…

تفاهم نامه همکاری مشترک بین مدیرعامل سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران ورییس سازمان تجاری سازی فناوری واشتغال دانش آموختگان در جهت ارتقاء وبهبود وضعیت صنایع کوچک ومتوسط( ( smeبه امضارسید.

انعقاد تفاهم نامه همکاری شرکت شهرکهای صنعتی قزوین با شرکت نمایشگاه های قزوین

برای کمک به توسعه بازار از طریق شرکت در نمایشگاه و معرفی محصولات و توانمندیها در نمایشگاههای تخصصی تفاهم نامه فی مابین شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین وشرکت نمایشگاه های این استان امضاء شد.