دوره آموزشي مشاور – ناظر فني خوشه هاي كسب و كار) TA) در قم برگزار مي شود

0

گروه خبر: آقای مهندس سياوش وحدت، مدير دفتر توسعه صنعتي خوشه های كسب وكار سازمان صنايع كوچك و شهركهای صنعتي ايران از برگزاري دوره آموزشي مشاور – ناظر فني خوشه هاي كسب و كار در روزهاي 14 و 15 آبان ماه در قم خبر داد.
به گزارش تارنماي اطلاع رساني خوشه هاي كسب و كار؛ مهندس وحدت هدف از برگزاري اين دوره را ارتقاء دانش ناظرين فعلي و تربيت مشاور- ناظرين فني جديد عنوان كرد و خاطر نشان ساخت: با توجه به اتمام برخي از پروژه توسعه خوشه هاي كسب و كار در سطح كشور و تجارب ارزشمند حاصل شده از اجراي اين پروژه ها مي توان از دانش عاملين توسعه موفق در قالب مشاور- ناظر استفاده نمود.
وي همچنين اين دوره آموزشي را محفلي مناسب براي تبادل دانش ناظرين خوشه ها دانست و بيان داشت: با توجه به پويايي فضاي توسعه خوشه هاي كسب وكار، حضور ناظرين در اين دوره سبب تبادل دانش و آشنايي آنها با مفاهيم و تجربيات جديد از ساير خوشه ها خواهد شد.
اسامي نفرات دوره و اطلاعات تكميلي

Leave A Reply