آغاز واگذاری فرآیند صدور جواز تأسیس صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به خانه‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور

0

فرآیند صدور جواز تأسیس صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به خانه‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور واگذار شد.
 
به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران، در راستای اجراي تفاهم نامه تفویض اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت به خانه‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، فرآیند صدور جواز تأسیس صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به خانه‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور واگذار شد.
 
در اولین گام براي تحقق بند يك تفویض نامه اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت به خانه‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، اقدامات اجرایی در 14 استان آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، تهران، خراسان رضوی، زنجان، سمنان، فارس، کرمان، کرمانشاه، گلستان، مازندران، مرکزی و یزد از امروز 29 دی 1398 آغاز شد.
 
در همین راستا و بنا بر توافقات انجام گرفته، ثبت، بررسی و رسیدگی به تقاضای تأسیس واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در سایت بهین یاب تا مرحله صدور و امضای جواز تأسیس توسط رؤسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها برعهده خانه‌های صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.
 
همچنین سایر استان‌های باقی‌مانده نیز به‌زودی نسبت به اجرای مفاد بند يك این تفویض نامه اقدام خواهند کرد.
 
شايان ذكر است، تمامي مفاد این تفویض نامه در 21 دی 1398 به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها ابلاغ شده و قابلیت اجرا یافته است.

Leave A Reply