اعطای تسهیلات تا سقف 10 میلیارد ریال به صنایع کوچک

0

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاریصنایع کوچک گفت : تسهیلات اعطایی این صندوق تاکنون برای صنایع کوچک تا سقف 10 میلیارد ریال بوده که با رایزنی های صورت گرفته قرار است این سقف افزایش یابد.
به گزارش خوشه های کسب و کار به نقل از ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی صندوق نامبرده ، علی تعقلی اظهار داشت : انتظار می رود تا یک ماه دیگر این صندوق به صنایع کوچک تا سقف 30 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کند.
وی افزود : صندوق ضمانت سرمایه گذاریصنایع کوچک با بانک های مختلفی نیز تفاهمنامه همکاری امضا کرده و تا جایی که امکان داشته باشد دو تا سه برابر وثیقه به صاحب صنعت تسهیلات پرداخت می شود.
تعقلی اضافه کرد : تسهیلات قابل پرداخت به منظور فعالیت تولیدی و یا صادراتی در کشور انجام می شود که درهیچیک از بانک ها این اقدام صورت نمی گیرد.
وی یادآور شد : صندوق ضمانت سرمایه گذاریصنایع کوچک به موجب اساس نامه موظف است امکان توسعه صنایع کوچک را در کشور فراهم سازد.
این مقام مسئول افزود :صنایع کوچک با سرمایه کم می توانند اشتغال و تولید در کشور را فراهم آورند و به همین منظور حمایت از صنایع کوچک تاثیر زیادی در چرخه اقتصادی کشور دارد.
صندوق ضمانت سرمایه گذاریصنایع کوچک سازمانی حمایتی است که نقش پشتیبانی در ایجاد و توسعه صنایع کوچک و شهرکها و نواحی صنعتی کشور را در چارچوب سیاستهای کلیوزارت صنعت ، معدن وتجارت به منظور افزایش سهم صنعت به ویژه صنایع کوچک در تولید ناخالص کشور با استفاده از منابع داخلی برعهده دارد.

Leave A Reply