برگزاری جلسه مشترک معاون صنایع کوچک با مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری البرز

0

در راستای برنامه های حمایتی شرکت شهرکهای صتعتی استان ، جلسه مشترکی با حضور معاون صنایع کوچک ، کارشناس خوشه شرکت و عامل توسعه در دفتر مدیرکل اقتصادی استانداری البرز برگزار شد.
در این جلسه بختیار رازانی معاون صنایع کوچک شرکت گزارشی از فعالیت های توسعه ای معاونت صنایع کوچک نظیر پروژه امکانسنجی خوشه فناوری و بیوتکنولوژی دارویی کرج ، پروژه مطالعاتی تحلیل ساختار صنعتی و بررسی مزیت نسبی صنایع صادراتی استان و همچنین پیاده سازی توسعه خوشه پلاستیک ارائه نمود.
در ادامه جلسه عامل توسعه خوشه پلاستیک خلاصه ای از اقدامات انجام شده در راستای شناسایی فرصت ها و چالش های پیش روی صنعت پلاستیک استان و راه کار های برون رفت از آن ارائه نمود.
مهندس بهزاد مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری ضمن تقدیر از فعالیت های توسعه ای شرکت شهرکهای صنعتی بیان داشت : استفاده از ظرفیت خالی صنایع استان ، یکی از راهکارهای مناسب جهت ایجاد فرصت های تولیدی و اشتغالزایی در استان می باشد ، لذا در صورت شناسایی ظرفیت های خالی این صنعت و ارائه برنامه عملیاتی جهت بکار گیری این فرصت حمایت های مالی و معنوی استانداری شامل این پروژه خواهد شد.
در پایان مقرر گردید عامل توسعه گزارشی جهت معرفی پروژه توسعه خوشه های کسب و کار تهیه و در جلسه آتی کارگروه اقتصادی استانداری ارائه و مقدمات برگزاری جلسه بعدی کمیته استانی را فراهم سازد.

Leave A Reply