حمايت از شرکت‌های صادراتی کوچک و متوسط براي ورود به بازار کشور آلمان

0

با همكاري سازمان توسعه تجارت، سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران و مرکز بین‌المللی تجارت انجام مي‌شود:

حمايت از شرکت‌های صادراتی کوچک و متوسط براي ورود به بازار کشور آلمان

سازمان توسعه تجارت با همکاری سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران و مرکز بین‌المللی تجارت، از شرکت‌های صادراتی کوچک و متوسط براي ورود به بازار کشور آلمان حمايت مي‌كند.

 

سازمان توسعه تجارت با همکاری سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران و مرکز بین‌المللی تجارت، از شرکت‌های صادراتی کوچک و متوسط براي ورود به بازار کشور آلمان حمايت مي‌كند.


به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران، سازمان توسعه تجارت ایران با همکاری سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران و "مرکز بین‌المللی تجارت (International Trade Center-ITC)" (نهاد وابسته به سازمان ملل ـ آنکتاد ـ و سازمان جهانی تجارت) و در راستای اجرای استراتژی ملی صادرات که اخیراً با کمک فنی اين مرکز تدوین شده است، برنامه‌ای را با هدف حمایت از شرکت‌های صادراتی کوچک و متوسط براي ورود به بازار کشور آلمان در دست اقدام دارد.

در چارچوب این برنامه، مدیران عامل یا اعضای هیأت مدیره شرکت‌های کوچک و متوسط تولیدی و صادراتی فعال علاقه‌مند به حضور در این برنامه، می‌توانند حداکثر تا پنجم آذر سال جاری با مراجعه به پست الكترونيكي SMENET@ISIPO.IR اعلام آمادگي و ثبت نام نمايند.

Leave A Reply