نخستین نمایشگاه بین المللی فراورده های لبنی و صنایع وابسته

0

گروه خبر سایت خوشه های کسب و کار و به نقل از عامل توسعه خوشه فراورده های لبنی، از برگزاری نخستین نمایشگاه بین المللی فراورده های لبنی و صنایع وابسته در هشتم لغایت یازدهم شهریور 93 همزمان باهمایش دو روزه با عنوان چالش ها و راهکار های تولید، فراوری و صادرات فراورده های لبنی با تاکید بر شیر و فراورده های لبنی در تاریخ هشتم و نهم شهریور ماه 93 در گرگان خبر داد. لازم به ذکر است که این نمایشگاه، برای تمامی فعالین فراورده های لبنی و صنایع وابسته مناسب بود و خوشه های لینیات استان های گلستان و خوشه فراوده های لبنی استان اردبیل در این نمایشگاه حضور خواهند داشت. آدرس نمایشگاه: استان گلستان؛ بزرگراه گرگان- آق قلا؛ نمایشگاه بین المللی استان گلستان

Leave A Reply