مأموريت و فعاليتها

0

مأموريت

 یک- طراحی و پیاده­ سازی برنامه های توسعه کسب‌ و کارهای خرد، کوچک‌ و متوسط.

 دو– نقش آفرینی به عنوان محمل خلق و انتشار دانش و تجربه در قالب انتشار کتب، جزوات

 سه– بسط و ارتقای توانمندی های مدیریت توسعه خوشه های کسب و کار و واحدهای خرد، کوچک و متوسط کسب و کار  در میان سیاست گذاران و نهادهای توسعه ای.

چهار-  توسعه و بسط دانش مدیریت توسعه خوشه های کسب و کار

 

 زمينه هاي فعاليت

توسعه كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط

تحقيقات بازار و خدمات بازاريابي

كارآفريني و آموزش‌هاي مربوطه

ايجاد و توسعه كنسرسيوم‌هاي صادراتي و سيستم‌هاي مديريت صادرات

مديريت مديريت منابع انساني

برنامه‌ريزي استراتژيك

توسعه شبكه‌ها و خوشه‌هاي كسب‌وكار

توانمندسازي سازمان‌هاي كارفرمايي و انجمن‌هاي صنفي

مديريت نگهداري و تعميرات

توسعه اقتصاد منطقه‌اي

 كتب و مقالات تأليف شده 

در راستای توسعه علمی و دانش بومی کشور در خصوص خوشه های کسب و کار، تیم مدیریت توسعه خوشه های کشور، اقدام به تدوین و انتشار کتب مرتبط می نماید که برخی از آنها عبارتند از:

– کتاب مدیریت توسعه خوشه های کسب و کار

– کتاب برندسازی مشارکتی، با نگرشی بر خوشه های کسب و کار

– کتاب توسعه خوشه های صنعتی در برنامه ریزی منطقه ای

– کتاب خوشه های صنعتی، نظریه ها و کاربردها در برنامه ریزی منطقه ای

– کتاب مرجع تخصصی نرم افزار Primavera

– کتاب چکیده پایان نامه ها

– کتاب برنامه ها و سیاست های توسعه صنایع کوچک و متوسط (با بررسی هفت کشور)

– کتاب آیین نامه توسعه خوشه های کسب و کار

– کتاب راهنمای توسعه کنسرسیوم صادراتی

– کتاب برترین مجموعه استراتژی های بازاریابی در کسب و کارهای کوچک

– مدیریت توسعه خوشه های کسب و کار؛ روشها و راهبردها بر مبنای رویکرد یونیدو

– توسعه خوشه های کسب و کار در ایران

-مدیریت و توسعه صادرات

– رويكردها و مدلهاي توسعه صنايع كوچك در ايران

– نگاهي بر پروژه هاي توسعه خوشه اي در ايران

– کارآفرینان و هنرمندان منتخب صنعت مبلمان

– اصول مطالعه بازار و بازارشناسي

– راهنماي زنجيره ارزش

Leave A Reply