درباره ما

0

 

 

معرفی

تیم مدیریت توسعه خوشه های کسب و کار، گروهی فعال  و متشکل از متخصصین علمی و اجرایی مرتبط است كه با هدف توسعه سیستم های اقتصادی – اجتماعی و يادگيري گروهي و تبادل دانش، در سال 1390 شكل گرفته و به دنبال توسعه و بسط دانش خوشه های کسب و کار و توسعه و بومی سازی روش های نوین برنامه ریزی توسعه منطقه ایی مي باشد و در تلاش است با بهره گيري از سرمايه هاي انساني فعال در اين زمينه و ارائه خدمات علمی و تخصصی و آموزشی، گامي هر چند كوچك در جهت توسعه كشور بردارد.

 

 تیم مدیریت و اطلاع رساني توسعه خوشه های کسب و کار

دانلود رزومه آدرس الکترونیک نام و نام خانوادگی
  عزيزالله قرباني
  طهمورث لاهوتي اشكوري
ashtiani@bcdm.ir وحید آشتیانی
nazari@bcdm.ir مرضيه نظري

 

Leave A Reply