آیین نامه توسعه خوشه های کسب و کار

0

توجه به اسناد بالادستي و اتخاذ سياست‌هاي هدايتگرانه می‌تواند مسير رشد و توسعه صنعت را هموارتر نموده و جايگاه صنعت كشور را ارتقاء بخشد. يكي از سياست‌هاي موفق توسعه در دنيا كه در طول سال‌هاي گذشته به خوبي در كشور عزيزمان اجرا و تبديل به دانش صريح، بومي و قابل اجرا شده است مدل توسعه خوشه‌هاي کسب‌وکار مي‌باشد كه با ايجاد شبكه‌هاي همكاري و هم افزايي، ارتقاء كيفيت و رشد توليد را دنبال می‌کند.

تاكيد مقام معظم رهبري (مدظله) به خوشه‌هاي صنعتي در سياست‌هاي كلي بخش صنعت، نشان از اهميت توسعه خوشه‌ها در توانمندسازي و ارتقاء جايگاه صنايع كوچك و متوسط دارد.

با توجه به اينكه سازمان توسعه‌اي صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران، نقش سياستگذاري، برنامه‌ريزي، سازماندهي و پشتيباني از ايجاد و توسعه صنايع کوچک و متوسط و شهرك‌ها و نواحي صنعتي کشور را در چارچوب سياست‌هاي کلي وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال می‌کند، از مدل توسعه خوشه به عنوان ابزاري مناسب براي توسعه استفاده نموده است كه در آن همكاري ذينفعان به ويژه انجمن‌ها و تشکل‌هاي صنعتي، مراکز علمي و دانشگاهي و ارتباط و تعامل آن‌ها با يكديگر از اهميت برخوردار است.

با توجه به مثمر ثمر بودن اين مدل و فراگير شدن آن در كشور لازم است آيين‌نامه توسعه خوشه‌هاي کسب‌وکار انتشاريافته و در دسترس علاقمندان قرار گيرد و اميدوارم اين آيين‌نامه مورد توجه انديشمندان و سياستگذاران امر توسعه كشور واقع گردد.

 

دانلود رایگان کتاب آیین نامه توسعه خوشه های کسب و کار

Leave A Reply