سمینار تشریفات بین المللی تجاری در 24 دی ماه در استان یزد (جدید)

0

به گزارش خوشه های کسب و کارف رضا طباطبایی از برگزاری سمینار تخصصی تشریفات بین المللی تجاری در 24 دی ماه در استان یزد خبر داد.

مخاطبین این سمینار مدیران عامل، بازرگانی و فروش واحدهای صنعتی، بازرگانی، تجار است

سرفصل های اصلی این سیمنار عبارت است از:

چرایی آشنایی با آداب و تشریفات، آیین رفتار در جلسات و مجامغ ملی و بین المللی، اصول و آداب میزبانی های رسمی و تجاری، دقایق و ظرایف مذاکره تفاوت های مذاکرات تشریفاتی و کاری، اصول حاکم بر ظاهر اراسته و لباتس برازنده، حرف خوب دن و خوب حرف زدن، ارتباط قوی و مؤثر بر بازرگانان و مدیران موفق، هنر درست گوش دادن و نحوه رفتار با افراد دارای خصوصیات مختلف، آشنایی با ارتباطات غیرکلامی و حریمهای اجتماعی و کاربرد آنها در تعامل با مشتریان آموزش عملی آداب مهمانی های بوفه در مراودات تجاری

مدرس: علی محمد بیدارمغز، سخنران و مدرس تشریفات کاربردی بین المللی

زمان 24 دی ماه 13933

ساعت 8:30 الی 17

دبیرخانه سمینار: 38266669

نحوه ثبت نام: واریز مبلغ 2300000 ریال به حساب شماره 729307854 بانک کشاورزی به نام شرکت تعاونی دانش بنیان سیمرغ صنعت و دانش کویر و ارسال فیش واریزی به دبیرخانه سمینار

با تخفیفات ویژه جهت اعضای خوشه های کسب و کار، واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی، واحدهای صنعتی کوچک، شرکتهای مستقر رد پارک علم و فناوری

 

 

Leave A Reply