سي پي ام، از کنسرسيوم تبليغاتي به کنسرسيوم فروش

0

سي پي ام يک کنسرسيوم صادراتي از توليدکنندگان پوشاک است که در پراتو ايتاليا واقع شده است . در اواخر سال 1990 اعضاي کنسرسيوم سي پي ام تصميم گرفتند که به بازار روسيه وارد شوند. در ابتدا اين تصميم بسيار بلندپروازانه ارزيابي مي‌شد و گروه تصميم گرفتند به عنوان اولين قدم براي ورود به روسيه در بازار گرجستان حضور پيدا کنند.
کنسرسيوم با کمک دانشگاه فني گرجستان توانست روابطي با تجار محلي برقرار نمايد. يک تور بازاريابي و ارزيابي حدود 500.000 دلار از محصولات اعضاي کنسرسيوم را خريداري کرد. با اين حال، مشکلات پرداخت وجوه منجر شد که اعضاي کنسرسيوم تقاضاي تضمين پرداخت وجه براي محصولات خود را نمايند. از آنجايي که شرکت‌هاي عضو کنسرسيوم غالباً شرکت‌هاي کوچک بودند و ميزان فروش هر عضو محدود بوده است. هيچ گونه ضمانتي که در برگيرنده‌ي تک‌تک اعضا باشد، وجود نداشت. براي غلبه بر اين مشکلات رئيس کنسرسيوم براي رسيدن به توافقي با رئيس بانک مرکزي گرجستان به مذاکره پرداخت. بانک مرکزي توافقنامه‌اي تضميني با بانک سوئيس امضا نمود تا بدين وسيله پرداخت وجوه به کنسرسيوم را تضمين نمايد.
از آنجايي که تنها مي‌توانستند يک خط اعتباري به نام کنسرسيوم کسب کنند و اعضا نمي‌خواستند از چنين فرصت تجاري چشم پوشي کنند، تصميم گرفته شد که سي پي ام تبادلات مالي اعضاي خود را اداره نمايد. براين اساس کنسرسيوم خريدار محصولات اعضاي خود شد. اعضا فاکتورهاي خود را براي محصولات عرضه شده به کنسرسيوم مي‌فرستادند. در عوض کنسرسيوم يک فاکتور براي کل محصولات به خريدار در گرجستان ارسال مي‌کرد. براي کنسرسيوم سي پي ام يک تغيير در اساسنامه ضروري بود تا بتواند فاکتورها را صادر نمايد. زماني که وجوه پرداختي به کنسرسيوم مي‌رسيد، کنسرسيوم براساس فاکتورهاي صادر شده،  به اعضاي خود پرداخت مي‌کرد. کنسرسيوم به عنوان يک شرکت خدماتي از اعضاي خود براي اين تبادلات مبلغي دريافت نمي‌کند. اما اعضا توافق کرده‌ بودند که به منظور تامين هزينه‌هاي اداري مربوط به قرارداد، کنسرسيوم  مي‌تواند 5% مازاد دريافت نمايد.( به عنوان مثال، قرارداد با مشتري گرجستاني مشخص کرده که سي پي ام مسئول تبليغ محصولات در گرجستان و برگزاري نمايشگاه‌ها است).
براي سي پي ام، حرکت از يک کنسرسيوم تبليغاتي به کنسرسيومي که به طور مستقيم فروش محصولات اعضا را اداره مي‌نمايد، يک موفقيت محسوب مي‌شد.

Leave A Reply