تعریف بنگاه های کوچک و متوسط

0

در ایران، بنگاه­های صنعتی بر حسب اندازۀ بنگاه و با توجه به آمارهای موجود، به چهار اندازۀ متفاوت با 10-49 نفر کارکن، 50-99 نفر کارکن، 100-149 نفر کارکن و 150 نفر کارکن و بیشتر تفکیک شده است.

در جدول ذیل تعریف صنایع کوچک و متوسط در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه آورده شده است؛ نکته­ای که می­بایست اشاره نمود این است که در ایران، بنگاه­های صنعتی بر حسب اندازۀ بنگاه و با توجه به آمارهای موجود، به چهار اندازۀ متفاوت با 10-49 نفر کارکن، 50-99 نفر کارکن، 100-149 نفر کارکن و 150 نفر کارکن و بیشتر تفکیک شده است.

 

معیار طبقه بندی تعریف صنایع کوچک و متوسط کشور
تعداد کارمندان کمتر از 100 نفر کارمند صنایع کوچک و صنایع متوسط اندونزی

تعداد کارمندان

و میزان فروش

کمتر از 150 نفر کارمند و گردش فروش سالانه کمتر از 25 میلیون رینگیت (واحد پول مالزی=RM) صنایع کوچک و صنایع متوسط مالزی
اندازه و میزان سرمایه گذاری

سرمایه گذاری حداکثر 50 هزار دلار صنایع خرد هند

میزان سرمایه گذاری بین 50 هزار تا 1 میلیون دلار صنایع کوچک
میزان سرمایه گذاری بین یک تا دو میلیون دلار صنایع متوسط
تعداد کارکنان و حجم گردش مالي سالانه کمتر از 10 نفر شاغل و حجم گردش مالي سالانه کمتر از 1 میلیون لیره صنایع خرد ترکیه

بین 10 تا 50 نفر شاغل و حجم گردش مالي سالانه کمتر از 8 میلیون لیره صنایع کوچک
بین 50 تا 200 نفر شاغل، حجم گردش مالي سالانه کمتر از 40 میلیون لیره صنایع متوسط
تعداد كاركنان، حجم گردش مالي سالانه بنگاه و ميزان دارايي و بدهی‌های آن کمتر از 50 نفر، حجم گردش سالانه کمتر 5. 7 میلیون یورو و ارزش دارائی‌ها و بدهی‌ها كمتر از 10 ميليون يورو صنایع کوچک ایتالیا
  بین 50 تا 250 نفر، حجم گردش سالانه کمتر از 20 میلیون و ارزش دارائی‌ها و بدهی‌های كمتر از 75 ميليون يورو صنایع متوسط
تعداد کارمندان کمتر از 500 کارمند صنایع کوچک و متوسط آلمان
تعداد کارمندان کمتر از 500 کارمند صنایع کوچک و متوسط آمریکا
تعداد کارمندان کمتر از 10 نفر کارمند بنگاه های خرد ایران
بین 10 تا 49 نفر کارمند بنگاه های کوچک
بین 50 تا 149 نفر کارمند بنگاه های متوسط

 

بر اساس تعریف وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور، بنگاه­های کوچک و متوسط واحدهای صنعتی (روستایی) و خدماتی هستند که کمتر از 50 شاغل دارد. مرکز آمار ایران، مطابق کتاب آمار سال 1999 کسب و کارها را به 4 گروه طبقه­بندی کرده است: کسب و کارهای 1 تا 9 شاغل، 10 تا 49 شاغل، 50 تا 99 شاغل و بیش از 100 نفر شاغل. هر چند این طبقه بندی ظاهراً شباهتی با تعاریف اتحادیه اروپا از بنگاه­های کوچک و متوسط دارد ولی مرکز آمار ایران فقط کسب و کارهای کمتر از 10 نفر شاغل را بنگاه­های کوچک و متوسط محسوب می‌کند و سایر کسب و کارها را «کارخانجات صنعتی بزرگ» قلمداد می­کند. بانک مرکزی ایران نیز کسب و کارهای زیر ۱۰۰ نفر شاغل را به عنوان بنگاه­های کوچک و متوسط تلقی می­کند. بر عکس بر اساس تعریف اتحادیه اروپا، صنایع کوچک و متوسط کسب و کارهای تولیدی و خدماتی هستند که کارکنان آنها کمتر از 250 نفر شاغل باشد. تقسیم­بندی بنگاه­های کوچک و متوسط بدین قرار می­باشد:

 

    بنگاه­های خرد : 1 تا 9 نفر شاغل.
    بنگاه­های کوچک:‌10 تا 49 نفر شاغل.
    بنگاه­های متوسط: 50 تا 249 نفر شاغل.

 

به علاوه گردش مالی سالانه آنها بایستی کمتر از 40 میلیون یورو با ترازنامه کمتر از 27 میلیون یورو باشد و در نهایت از نظر اقتصادی باید مستقل باشند و بیش از 50 درصد آن متعلق به بخش خصوصی باشد.

Leave A Reply