صندوق كارآفريني بازوي دولت در حمايت مالي

0

همراه با: دكتر نوراله زاده

مدل توسعه خوشه هاي كسب وكار تاكيد فراواني بر افزايش سرمايه اجتماعي در بين ذي نفعان خوشه و همچنين جلب حمايت و همكاري نهادهاي پشتيبان در رفع حلقه هاي مفقوده در زنجيره ارزش محصول دارد.
يكي از نهادهايي كه در سال هاي اخير به توسعه خوشه هاي كسب و كار در سطح ملي و استاني توجه ويژه داشته است،‌ صندوق كارآفريني اميد است.
صندوق كارآفريني اميد با اصلاح ساختاری و نهادی، کوچک سازی سازمانی ، تغییر رویکرد و استراتژیها و ارتقای بهره وری مالی با مدیریت صحیح هزینه و درآمد و بودجه‌ریزی برنامه ای از ابتداي دولت تدبير و اميد سعي در چابك نمودن فضاي سازماني و تسريع در توسعه كسب و كارها نموده است.
در قسمت اول مصاحبه با جناب آقاي دكتر نوراله زاده، مدير عامل محترم صندوق كارآفريني اميد، در نسخه شماره 3 مجله خوشه، با تاريخچه اين صندوق و رسالت‌ها و ماموريت‌هاي آن در زمينه كسب و كارهاي خرد آشنا شديم؛ در اين قسمت مي‌خواهيم از اقدامات صندوق در حوزه اعتباري و تاثيرات اجتماعي صندوق مطلع گرديم.

جناب آقاي دكتر نوراله زاده عملكرد صندوق كارآفريني اميد در سال‌هاي اخير در حوزه اعتباري چگونه بوده است؟

صندوق کارآفرینی امید بعنوان بازوی دولت در حمایت مالی قرض الحسنه از افراد دارای مهارت، زنان سرپرست خانوار، روستائیان، نخبگان و کارافرینان "در قالب ایجاد کسب و کار خرد بازار محور به شکل شبکه سازی هم افزا" با استراتژی‌های جلب مشارکت‌های مردمی از طریق ایجاد و توسعه صندوق های خرد محلی، توسعه مشارکت های خیرین و بهره گیری از ظرفیت ها و مزیت های کشور در توسعه صنایع خرد و خانگی مطرح و فعالیت داشته است اما در سال‏هاي قبل از 92 صندوق كارآفريني اميد استراتژي مشخصي جهت پرداخت تسهيلات نداشت ليكن با تدوين استراتژي¬هاي صندوق و تصويب هيأت امناء و هيأت مديره،‌ اكنون داراي رسالت و مأموريت مشخص و هدفمند مي‏باشد.
از سال 92 و با تدوین استراتژی‌های جدید و رویکرد محوری تغییر روش پرداخت، تسهیلات از خوداشتغالی انفرادی به کسب وکارهای شبکه‌ای و خوشه‌ای مبتنی بر مدل‌های خطی و منظومه ای و …  تغيير يافت. اين تغيير رويكرد كه نياز به مهندسی مجدد فرآیند شناسایی و پرداخت تسهیلات بود سبب شد، میزان تسهیلات پرداختی با کاهش 8 درصدی نسبت به سال 92 روبرو گردد؛ لیکن در سال 94 و با استقرار رویکرد جدید اعطای تسهیلات، شاهد افزایش 62 درصدی عملکرد اعطای تسهیلات بوديم که این میزان رشد در اعطای تسهیلات هدفمند و منطبق با سیاست های اقتصاد مقاومتی، امری حائز اهمیت می‌باشد.

صندوق كارآفريني اميد در حوزه تاثيرات اجتماعي چه اقداماتي را انجام داده است؟

در حوزه تاثيرات اجتماعي، صندوق به دنبال جلب مشارکت های مردمی از طریق ایجاد و توسعه صندوق های خرد محلی، توسعه مشارکت‌های خیرین و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و مزیت‌های کشور در توسعه صنایع خرد و خانگی، ساماندهی و حمایت مالی قرض‌الحسنه از افراد دارای مهارت، زنان سرپرست خانوار، روستائیان، نخبگان و کارافرینان "در قالب ایجاد کسب و کار خرد بازار محور به شکل  شبکه سازی هم افزا "، حمایت از تولید محصولات بازار محور و حمایت از توسعه خوشه های کسب و کار است.
 همچنین حمایت از حلقه‌های مفقوده و زنجیره ارزش که مجموعه عملیاتی است در یک صنعت به صورت زنجیرگونه انجام می‌گیرد تا به خلق ارزش منجر شود. صندوق توانسته است نقش بسزایی در ایجاد و توسعه مشاغل و کسب و کارهای خرد، خانگی و کارفرمایی ایفا نماید. به گونه‌ای که در حال حاضر این صندوق به اصلی‌ترین و تخصصی‌ترین نهاد ارائه دهنده تسهيلات و اعتبارات خرد حمایتی قرض الحسنه در حوزه کسب و کارهای خرد و خانگی بدل گردیده است.

چه ميزان از اعتبارت صندوق به رونق كسب وكارهاي كوچك و متوسط و خوشه‌هاي كسب وكار اختصاص يافته است؟
در رابطه با تغییر رویکرد صندوق طی دو سال گذشته، آمارها نشان می¬دهد که در سال 1394 حدود 5/14 هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداخت شده است كه در طول 10 سال فعاليت صندوق كم¬نظير مي‏باشد و در مقايسه با میانگین سال‏هاي گذشته بيش از 33 درصد افزايش را نشان مي‏دهد. اين در حالي است كه حدود 80 درصد منابع مالي صندوق در سال 1394 به پرداخت تسهیلات جهت حمایت مالی از کسب و کارها، خصوصاً کسب و کارهای خرد و کوچک در مناطق کمتر برخوردار و روستایی اختصاص يافته و مابقي منابع نیز به سایر سرفصل¬ها همچون وام ازدواج و سایر نیازهای ضروری مردم، تخصيص داده شده است. و در نهایت تاثیر و نمود اقدامات و عملکرد صندوق در محیط اجتماعی کشور که هم جهت با سیاست های اقتصاد مقاومتی بوده؛ همواره تلاش برای توانمندسازی جامعه فعال کشور و حمایت از شبکه ها و زنجیره های ارزش و توزیع عادلانه فرصت و ثروت با ایجاد مشارکت مردمی و بهره گیری از ظرفیت ها و مزیت هاست که ارقام و آمار ارائه شده حاکی از تحقق نسبی و قابل توجه این مهم می‌باشد.

Leave A Reply