توسعه خوشه‌هاي كسب وكار مقدمه توسعه بازار و اشتغال پايدار

0

همراه با: خانم پوريامين

مشاور رسانه‌ايي وزير صنعت، معدن و تجارت، ظرفيت سازي خوشه هاي كسب وكار را فرصتي مناسب براي شناسايي و شناساندن كالاي ايراني و ايجاد فرهنگ استفاده از كالاي توليد داخل عنوان كرد.
سونيا پوريامين مشاور رسانه‌ايي وزيرصنعت، معدن و تجارت طي سفري يك روزه ضمن بازديد از توانمندي‌هاي توليدي و صنعتي قم طي نشست هاي تخصصي با مديرعامل و معاونين شركت شهركهاي صنعتي استان از نزديك با توانمندي‌ها و فرصت سازي هاي خوشه‌هاي كسب وكار آشنا شد.
وي در ديدار با مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي استان قم با مهم ارزيابي كردن توان صنعتي و توليدي استان اظهار داشت: خوشبختانه قم از ظرفيت هاي بالايي در توليدات صنعتي و همچنين صنعتي سازي توليدات سنتي خود دارد.
مشاور رسانه ايي وزيرصنعت، معدن و تجارت افزود: توان توليدات صنعتي در كشور ايران بسيار بالاست ولي استفاده مردم از اين كالاها نيازمند شناخت صحيح وكامل از نوع و كيفيت توليدات داخلي است.
وي يكي از راه هاي شناخت مصرف كننده داخلي از كالاهاي ساخت ايران را آشنايي خانواده ها با روند توليد عنوان كرد و افزود: مي‌توان با برنامه ريزي صحيح و هدفمند اقشار مختلف را براي بازديد از خطوط توليد كالاها و همچنين اطمينان از توليد كالايي با كيفيت به حضور در واحد هاي صنعتي تشويق كنيم.
وي با تاكيد براينكه مصرف كننده ايراني بايد با توليد كننده كالاي ايراني ارتباط برقرار كند بيان داشت: در نهايت بايستي در خصوص تنوع و كيفيت كالاي ايراني شرايطي در كشور فراهم شود كه مصرف كننده قدرت انتخاب كالاي داخلي و يا خارجي مشابه آن را داشته باشدآن گاه ما مي توانيم از مردم انتظارداشته باشيم تا كالاي ساخت داخل را استفاده كنند.
مشاورصنعت، معدن وتجارت؛ تبليغات و بهره گيري از توان رسانه ها را از ديگر ملزومات آشنايي مصرف كننده داخلي با كالاي ايراني برشمرد و خاطرنشان ساخت: توجيه ذهني مصرف كننده نيازمند زمان، تخصص، حوصله و اعتماد سازي است و اين مهم الزام پذير نبوده و دستوري محقق نخواهد شد.
پوريامين در بخش ديگري از سخنان خود به توانمندي ها و اقدامات صورت گرفته در بخش مدل توسعه خوشه هاي كسب و كار قم اشاره كرد و افزود: ايجاد كنسرسيوم هاي صادراتي، ايجاد بازارهاي جديد صادراتي، شناخت سلايق مصرف كننده داخلي و خارجي،  توليد گروهي  با نگاه تامين منافع جمعي و ايجاد برند مشترك نمونه اقدامات و تجربيات موفقي است كه خوشه هاي كسب وكار در استان قم انجام داده است.
پوریامین اضافه کرد: حضور در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، برگزاری دوره های آموزشی و تبادل تجربیات خوشه های کسب و کار استان ها با یکدیگر از جمله عواملی است که می تواند در موفقیت و پیشبرد اهداف این خوشه ها موثر باشد.
وي در ادامه برندسازي را امري لازم در به ثمر نشستن فعاليت‌هاي خوشه هاي كسب و كار در توسعه بازار دركشور عنوان كرد و خاطرنشان ساخت: برندسازی از مهمترین نتايج ایجاد خوشه های کسب و کار است که این امر مستلزم تلاش جمعی و فرهنگ سازی است تا ذینفعان بتوانند تولیدات خود را در قالب یک برند مشترک  ارایه کنند.
مهندس امير طيبي نژاد مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان قم نيز در اين ديدار با ارائه گزارش عملكرد اين شركت در بخش خوشه هاي كسب وكار اظهار داشت: در استان قم 6 خوشه كفش ماشيني، فرش دستباف، مبلمان، سوهان، سنگ و چاپ و نشر مورد شناسايي قرار گرفته اند.
وي تصريح كرد: معاونت صنايع كوچك قم در بخش مدل توسعه خوشه هاي كسب وكار داراي ظرفيت هاي متنوعي است كه بخشي از آنها عملياتي شد و امروز با چندين سال فعاليت داراي پشتوانه عظيم از ذخيره علمي و تجربه موفق است و موارد بالقوه ايي نيز وجود دارد كه در حال عملياتي كردن آن ها هستيم.
وي ادامه داد: امروز مدل توسعه خوشه ها مي تواند بعنوان ابزاري قوي در پسا تحريم در تحقق اقتصاد مقاومتي نقشي موثر ايفا كند زيرا كشور در شرايط فعلي بيش از هر زمان ديگري نياز به بازآفريني و بازبيني در روش ها و ارائه نظريات كاربردي و برنامه هاي جديد اجرايي در توليد توسعه بازار و صادرات دارد كه مدل توسعه مي تواند راه گشا باشد.
مديرعامل شركت شهر كهاي صنعتي قم با تاكيد براينكه عملكرد خوشه در طول ساليان اخير نشان مي دهد كه اين مدل توسعه مي تواند در كشور اجرايي شود گفت: مدل توسعه خوشه در حال حاضر در كشور بومي شده و با توجه به اينكه اين مدل منطبق بر الگوي سازمان توسعه صنعتي ملل متحد UNIDO پياده سازي گرديده مي تواند كمك يار صنعت و بازرگاني داخلي و توسعه بازار در صادرات و بازارهاي بين المللي باشد.
وي اضافه كرد: ما معتقديم تا امروز تمام هزينه‌هاي دولتي در اين بخش مثمرثمر بوده و به نوعي سرمايه گذاري مي باشد و نيازمند حمايت بيش از پيش مسوولان در اين زمينه هستيم تا شاهد شكوفايي توليد واشتغال پايدار در سايه گسترش و تعميق بخشي به مدل خوشه هاي كسب وكار در كشور باشيم.
در ادامه اين بازديدها پوريامين از خوشه هاي كسب وكار كفش و دمپايي ماشيني، فرش دستباف و مبلمان قم بازديد و از نزديك با اقدامات و دستاوردهاي آنها در بخش‌هاي مختلف آشنا شد.

Leave A Reply